CITY TRAVEL TOURS
TURISTIČKA AGENCIJA SARAJEVO

Mula Mustafe Bašeskije 54
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel. +387(0)33 572 000
Fax. +387(0)33 572 001
email. info@citytravel.ba