Poštovani klijenti,

 

Želimo vas obavijestiti da je usljed vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19, Sarajevo-osiguranje dd. u svrhu ublažavanja posljedica za klijente koji putuju izvan države uveo novi produkt dopunskog osiguranja. Naime, uz osiguranje dodatnih rizika uz policu putničkog zdravstvenog osiguranja (osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje prtljaga, osiguranje osobne odgovornosti i osiguranje nezgode), u svoju paletu dodatnih rizika je uvedeno je putničko zdravstveno osiguranje sa pokrićem COVID-19 (i ostala oboljenja koja su uzrokovana pandemijom/epidemijom).

Obim pokrića za Covid-19 dopunsko osiguranje:

  • troškovi neophodnih medicinskih pregleda ovlaštenog medicinske ustanove i troškovi testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije COVID 19; maksimalna osigurana suma do 10.000 KM.
  • troškovi nabavke propisanih lijekova u vanbolničkom lječenju za slučaj potvrđene infekcije; maksimalno 3.000 KM.
  • naknada 100,00 KM bolničkog lječenja u skladu sa Općim uvjetima PZO maksimalno 5 dana;
  • troškovi repatrijacije do 10.500 KM uslijed smrti u skladu sa Općim uvjetima PZO
  • naknada za repatriaciju povratka u mjesto boravka članova porodice ukoliko je jedan od roditelja/staratelja obolio od Covid 19 Maksimalno 200,00 KM po članu uže porodice.
  • naknada za rekonvalesenciju (oporavak) 200,00 KM fiksni iznos za vanbolničko liječenje;
  • naknada za rekonvalesenciju (oporavak) 500,00 KM fiksni iznos za bolničko liječenje.

Također, napominjemo i izuzetno aktuelno dodatno osiguranje od otkaza putovanja čijim zaključenjem osiguravatelj plaća ugovorom određenu naknadu ukoliko dođe do otkaza preko turističe agencije ugovorenog aranžmana.