Postovani putnici

Od 01.06.2021. godine, propisi za ulazak u Republiku Tursku su sljedeći:

1. Putnici koji polaze iz Afganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Indije, Nepala, Pakistana, Šri Lanke i oni za koje se pretpostavlja da su bili u tim zemljama u posljednjih 14 dana, moraju imati PCR(-) test ne stariji od 72 sata prije ulaska u Republiku Tursku, a ovi će putnici biti smješteni u karantenu 14 dana na mjestima koja odrede guvernerstva. Ako je rezultat PCR testa koji će se napraviti na kraju 14. dana karantene negativan, karantinska mjera će se prekinuti. Putnici čiji je rezultat PCR testa pozitivan odvest će se u izolaciju, a mjera će se prekinuti negativnim rezultatom PCR testa koji će se izvršiti na kraju 14. dana.

2. Putnici koji polaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura moraju imati PCR(-) test ne stariji od 72 sata prije ulaska u Republiku Tursku.

3. Osim gore spomenutih zemalja, putnici koji u Republiku Tursku ulaze iz drugih zemalja neće morati podnijeti PCR(-) test ako podnesu dokument izdat od nadležnih državnih vlasti u kojem se navodi da su vakcinisani najmanje 14 dana prije ulaska u Republiku Tursku i/ili su imali COVID19 i izliječili se u posljednjih 6 mjeseci; za ove putnike neće se primjenjivati ​​karantenske mjere. Za ove putnike, ako se potvrda o vakcini ili dokumentu koji dokazuje da su prebolovali COVID19 ne mogu dostaviti u skladu s navedenim pravilima, PCR(-) test ne stariji od 72 sata prije ulaska u Republiku Tursku ili negativan rezultat brzog ispitivanja antigena ne stariji od 48 sati prije ulaska u Republiku Tursku, smatrat će se dovoljnim.

4. Osim putnika koji polaze iz zemalja navedenih pod brojem 2., osobe koje ulaze u Republiku Tursku mogu biti podvrgnute PCR testiranju na njihovom odredištu od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske. U tom kontekstu, putnicima će biti dozvoljeno da odu na svoje konačno odredište nakon uzimanja uzoraka, a ako su rezultati testa pozitivni, postupaće se u skladu sa smjernicama Ministarstva zdravlja Republike Turske. Putnici s pozitivnim rezultatima testa bit će u karanteni 14 dana na adresama koje su podijelili i ako su rezultati PCR testa koji će se dati na kraju 10. dana negativni, karantin će biti ukinut. Karantenski uslovi za one za koje se utvrdi da imaju indijsku mutaciju prestat će negativnim rezultatom PCR testa na kraju 14. dana.

5. Uz sve gore navedene uslove za ulazak, obavezan je ispunjen “HES code”.

         

PRIMJER KAKO TREBA IZGLEDATI POTVRDA DA JE OSOBA PROSLA KROZ COVID-19 TRETMAN:

Potvrda mora biti na engleskom ili turskom jeziku izdata na zvanicnom dokumentu od strane institucije koja izdala nalaz ili od doma zdravlja ili od private poliklinike/laboratorije.