Cijene na web stranici su informativnog karaktera, molimo da za konačnu/tačnu cijenu i raspoloživost kontaktirate agenciju

NOVOGODIŠNJA NOĆ U ISTANBULU – PEGASUS AIRLINES
ZURICH HOTEL 4*

30.12.-03.01.2021.

PROGRAM PUTOVANJA

 

1.dan 30.12.2021. Sarajevo – Istanbul / Transfer do hotela

Sastanak na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu cca 2h prije leta. Chekiranje i pasoška kontrola, te polijetanje za Istanbul letom PC292 u 16:05. U Istanbul slijetanje u 19:55 sati po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Smještaj grupe. Slobodno vrijeme. Noćenje.

2.dan 31.12.2021. Cjelodnevni izlet na Azijskom dijelu

Doručak. Nakon doručka polazak na obilazak azijskog dijela grada koji započinjemo posjetom najvećoj džamiji u Turskoj – ČAMLIDŽA, koja pozicijom dominira bosforskim moreuzom i skoro cijelim gradom, prima preko 60 hiljada vjernika. Nakon posjete džamiji, odlazimo do Uskudara gdje ćemo na obalama Bosfora imati priliku vidjeti DJEVOJACKU KULU i sami početak bosforskog tjesnaca. Nakon foto pauze, nastavljamo dan sa posjetom Bagdad ulice, koja je jedna od najljepših i najraskošnijih ulica azijskog dijela. Slobodno vrijeme provodimo u kafićima i radnjama Bagdad ulice. U popodnevnim satima dolazimo do Kadikoj čaršije u kojoj imate priliku vidjeti stari centar azijskog dijela koji je pun restorana i radnji, gdje svako za sebe može ponešto pronaći. Povratak u hotel. Noćenje. DOČEK NOVE 2022. GODINE

3.dan 01.01.2022. Krstarenje Bosforom

Doručak. Mogućnost za organizovanje fakultativnog izleta KRSTARENJE BOSFOROM, plovidba Bosforom u trajanju 90 minuta, gdje ćete uživati u pogledu na grad koji se nalazi na dva kontinenta i vidjeti znamenitosti poput famozne Dolmabahče palate, Galata tornja, mosta, djevojačke kule i td.. Nakon vožnje Bosforom, posjeta Egipatskoj pijaci, potom odlazak na Sultanahmet, gdje se posjećuje Hipodrom, Plava dzamija, Aja Sofija i Topkapi palata (za ulazak u Topkapi palatu doplata za ulaznice) Slobodno vrijeme za šetnju, shopping i fotografisanje. Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan 02.01.2022. Prinčevska ostrva

Doručak. Mogućnost za fakultativni odlazak na Prinčevska ostrva koja su udaljena cca 1h vožnje brodicom na redovnoj liniji od Istanbula. Po dolasku slobodno vrijeme za šetnju, vožnju biciklima. Povratak u Istanbul. Noćenje.

5.dan 03.01.2022 Istanbul – Sarajevo (povratak)

Doručak. Transfer prema aerodromu. Chekiranje karata, pasoška kontrola, te polijetanje prema Sarajevu letom PC291 u 15:30 sati. Planirano slijetanje u Sarajevo u 15:25 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

 

CIJENA

869 KM

U CIJENU JE UKLJUCENO:
*Aviokarte na relaciji Sarajevo – Istanbul – Sarajevo PEGASUS AIRLINES
*Dozvoljena kilaža prtljaga 20 kg za predaju + do 8 kg ručni
*Aerodromske takse
*Prevoz aerodrom – hotel – aerodrom (grupu dočekuje lokalni vodič)
*Smještaj u hotelu ZURICH 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom

http://www.hotelzurichistanbul.com/

U CIJENU NIJE UKLJUČENO:
*Putničko zdravstveno osiguranje 2 KM po osobi i danu

*Antigen ili PCR test ukoliko putnik nema potvrdu o revakcinaciji od koje je proslo 14 dana prije ulaska u Tursku ili prebolovanom covidu unutar prethodnih 6 mjeseci
*HES KOD online obrazac koji je potrebno popuniti, ukoliko agencija popunjava naplaćuje uslugu 5 KM po osobi.


NAPOMENA : NAVEDENI PROGRAM PLANIRANIH POSJETA PO DANIMA MOŽE BITI IZMJENJEN PRI KREIRANJU FINALNE SATNICE PUTOVANJA ZAVISNO OD PROMJENE RADNOG VREMENA POJEDINIH OBJEKATA.
* Cijene su rađene na bazi 30 osobe *Za realizaciju fakultativnih izleta minimum 10 prijavljenih

DODATNE INFO

 

· Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.

· Organizator nije u mogućnosti da određuje satnicu po kojoj će letovi biti realizovani i ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta kao ni pomjeranje letova.

· Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost sarajevskog i odredišnog aerodroma) koji u sezoni mogu biti otežani.

Molimo Vas da provjerite da li je validnost vašeg pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete. Ispravnost putnih dokumenata je iskljuciva odgovornost putnika, te Vas molimo da iste provjerite prije polaska na putovanje. Pasoši/putovnice za ulazak u zemlje Schengena moraju biti validni minimalno 90 dana od dana povratka iz zemlje a za putnike koji putuju u Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana povratka iz zemlje

· Za ovaj program važe OPSTI USLOVI PUTOVANJA Turističke agencije City travel

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA (AVIO LETOVI I ARANZMANI):

ČLAN 4.

 

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter ili redovnih letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

ČLAN 12. (PRTLJAG)

...Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, ostećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno prtljagu unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja i dr. a prema važećim međunarodnim propisima i važećim uzansama.

ČLAN 15. (GUBITAK DOKUMENATA...)

...Ukoliko za vreme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnog dokumenta, troškove izdavanja novih dokumenata kao i sve druge troškove putovanja nastale istim povodom snosi sam putnik.