Cijene na web stranici su informativnog karaktera, molimo da za konačnu/tačnu cijenuu i raspoloživost kontaktirate agenciju

BUDIMPEŠTA 

DAN DRŽAVNOSTI BIH I PRVI ADVENT 

NA BAZI 2 NOĆENJA 

 

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN - ČETVRTAK / SARAJEVO – BUDIMPEŠTA / 24.11.2022  

Polazak iz Sarajeva u 22:00 sata ispred Zemaljskog muzeja. Vožnja do Budimpešte, sa usputnim zadržavanjem po potrebi grupe. Noćna vožnja.

2. DAN - PETAK / BUDIMPEŠTA  / 25.11.2022

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima nakon čega slijedi GRATIS panoramski razgled grada: Ribarski bastion na kojem ćemo nakon kraćeg obilaska dati pauzu za jutarnju kafu i odmor, Parlament, Trg heroja, Crkva sv. Stjepana, Crkva kralja Matijaša u pratnji lokalnog vodiča. Poslije 15:00 sati predviđeno je prijavljivanje u hotel. Slobodno poslijepodne iskoristite za individualne aktivnosti, šoping u jednom od brojnih tržnih centara. Noćenje.

3. DAN - SUBOTA / BUDIMPEŠTA / 26.11.2022

Nakon doručka, fakultativni izlet u obilazak dvorca Gödöllö , omiljena ljetna Mađarska rezidencija carice Sissy koju je dao graditi grof Grasalkovič. Mramorna svečana sala, sobe Franje Josipa i izložba u čast carice Sissy posjećuju se tokom razgleda. Dolazak u Gödöllö u 10:00 sati, poslije obilaska dvorca polazak u 14:00 sati prema Budimpešti. Slobodno vrijeme do 17:00 sati ( okupljanje ispred hotela ) i polaska na fakultativni izlet na vožnju brodom po Dunavu, ispod mostova Budimpešte sa panoramom na neke od naljepših budimskih i peštanskih građevina. Nakon vožnje brodom fakultativni odlazak u Vadasparketerem čardu na večeru sa programom, aperitivom, mineralna voda, kafa i neograničena konzumacija vina i piva. Povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN - NEDJELJA / BUDIMPEŠTA – SARAJEVO / 27.11.2022

Nakon doručka, odjava iz hotela do 11:00 sati, te odlazak u shopping centar Arena Plaza, nakon čega slijedi povratak za Sarajevo oko 14:00 sati uz usputna zadržavanja po potrebi grupe. Noćna vožnja. Dolazak u Sarajevo u noćnim satima.

CIJENA

GRAND HOTEL HUNGARIA 4*

CIJENA ZA PRVIH 10 REZERVACIJA 
Minimalno 40 prijava - 289,00 KM
Minimalno 30 prijava - 319,00 KM

CIJENA ZA REDOVNE REZERVACIJE
Minimalno 40 prijava - 319,00 KM
Minimalno 30 prijava - 339,00 KM

 

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Prevoz visokoturističkim autobusom

• Smještaj u hotelu Grand Hungaria / Arena 4* u Budimpešti 2 noćenja sa doručkom, u 1/2 I 1/3 sobama

• GRATIS panoramski razgled grada

• Pratilac grupe za minimalno 30 prijava

• Troškovi organizacije putovanja
 

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• Fakultativne izlete:

Večera sa programom u Čardi 35EUR;

Vožnja brodom po Dunavu 19EUR

Dvorac Godollo 19EUR

• Doplatu za 1/1 sobu + 130,00 KM

VAŽNE INFORMACIJE

 

USLOVI OTKAZA I NAČIN PLAĆANJA:

Prilikom prijave za putovanje potrebno je uplatiti 30% ukupnog iznosa, a ostatak 15 dana prije početka putovanja. Prijava na fakultativne izlete mora se izvršiti prilikom uplate ostatka od ukupnog iznosa putovanja. Prijava za putovanje vrijedi isključivo uz uplatu navedenog depozita. Po uplati depozita primit ćete račun koji je ujedno i ugovor o putovanju. Minimalan broj putnika za putovanje je 30. Ukoliko se na putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika najkasnije 5 dana prije početka paket aranžmana putnička agencija je dužna obavijestiti putnika o doplati ili otkazu putovanja. Završne informacije telefonski dostavljamo 2 dana prije prije početka putovanja.

● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) uplatom na račun ; 2) Putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima V.I.P: Travels ima potpisan

ugovor. Cijene su validne za žiralno i gotovinsko plaćanje. SA PRVOM UPLATOM PRIHVATATE OPĆE USLOVE PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE V.I.P. Travels.

Storniranje putovanja:

Za otkaz 50 - 40 dana prije polaska: 30% storno troškova; 40-30 dana: 40% storno troškova; za 30-20 dana prije polaska: 50%; storno troškova: 20- 0 dana prije polaska zadržava se puni iznos – osim ako u programu drugacije nije navedeno. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA:

●Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmjene cijene prijevoza, izmjene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmjeni cijenu putovanja za odgovarajući iznos. U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja, nisu predviđene posjete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način.Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. Minimum za realizaciju fakultativnog programa je 30 osoba. Organizator zadržava pravo promjene redoslijeda pojedinih sadržaja u programu. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu iraspoloživosti kapaciteta stajališta.